\Error - could not open a connection to whois.onlinenic.com jahaniha.com
PageSentry.com - Domain Investigation Tools
Page info for index of

jahaniha.com

Page titlenone
Keywords , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
h2 tags

ÃÂïàâñçÃÂô ùñèÃÂ


êìçÃÂò èàïîêñ èÃÂÃÂçñ ïñ èîô ÃÂñçÃÂèêâÂÂÃÂçàÃÂÃÂÃÂÃÂ


ÃÂñêöàþçôçÃÂàñçÃÂàèÃÂÃÂçñóêçàôï!


ÃÂÃÂÃÂê îÃÂïñÃÂÃÂçàÃÂïàùó


þôê þñïàîïçíçÃÂøàÃÂñÃÂçï ÃÂìÃÂïÃÂ


ñçò òÃÂïàèàïÃÂñ éñïàïîêñ


âïÃÂàçóêîïçàïçÃÂôïçàâòçï çóÃÂçÃÂÃÂ


âïÃÂàçóêîïçàôñéê èÃÂÃÂàâóÃÂç


çó çàçóâÂÂÃÂçàêÃÂÃÂïê ÃÂèçñé (ò)


èÃÂÃÂïñçÃÂààùéó çñóÃÂçàÃÂçóÃÂÃÂ


ñçàÃÂçàÃÂôÃÂï òÃÂïïÃÂ


ÃÂïàâñçÃÂô ùñèÃÂ


ùéóâÂÂÃÂçàéÃÂïéçàòÃÂèç çÃÂñçÃÂÃÂ


ïçÃÂÃÂÃÂï êÃÂÃÂÃÂàóçàñóùó


ïçÃÂÃÂÃÂï âþÃÂÃÂéÃÂôàóÃÂÃÂÃÂç èñçàâÃÂïñÃÂÃÂï


÷ñò êÃÂÃÂàòÃÂêÃÂàþñÃÂñïÃÂ


ïñïôïñàïñ çõÃÂÃÂçÃÂ


ïéÃÂñçóÃÂÃÂààóñÃÂÃÂó îÃÂçè éÃÂïé


Local links504
Outbound links9
Page size218.89 kb
URLhttp://www.jahaniha.com/
Content Typetext/html; charset=UTF-8
http code200
header size593 bytes
total redirects1
time to download0.67214 seconds
time to resolve domain0.14656 seconds
establish connection0.174934 seconds
pretransfer time0.174973 seconds
bytes downloaded224146
download speed333481 bytes/sec
redirect time0.18313 seconds
Whois info for jahaniha.com
Domain RegistrarONLINENIC, INC.
Domain Statusok
Created08-feb-2012
Expires08-feb-2015
Last Update14-jan-2014
Name ServersNS31.HOSTDL.COM
NS32.HOSTDL.COM
IP199.167.138.140
Whois record for jahaniha.com
Domain Name: JAHANIHA.COM
   Registrar: ONLINENIC, INC.
   Whois Server: whois.onlinenic.com
   Referral URL: http://www.OnlineNIC.com
   Name Server: NS31.HOSTDL.COM
   Name Server: NS32.HOSTDL.COM
   Status: ok
   Updated Date: 14-jan-2014
   Creation Date: 08-feb-2012
   Expiration Date: 08-feb-2015

>>> Last update of whois database: Thu, 24 Apr 2014 03:37:29 UTC 

Browse by domain:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9