PageSentry.com - Domain Investigation Tools
Page info for index of

jahaniha.com

Page titlenone
Keywords
h1 tagsجÙاÙÛâÙا
h2 tags

تاز٠ÙØ§Û Ø¬ÙاÙÛâÙا


اخبار Ø ÙÙد Ù Ø¨Ø±Ø±Ø³Û Ø®Ùدر٠[+]


Ø¢Ø´Ù¾Ø²Û [+]


اس ا٠اسâ [+]


عکس Ø Ú¯Ø§ÙØ±Û Ø¹Ú©Ø³ [+]


Ùد ٠زÛباÛÛ [+]


دکÙراسÛÙÙ [+]


سبک زÙØ¯Ú¯Û [+]


Ú©Ùدک [+]


Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û [+]


h3 tags

جدÛدترÛÙ ÙطاÙب


ÙطاÙب پربازدÛد


Ù¾ÛØ´ÙÙاد سردبÛر


عضÙÛت در خبرÙاÙÙ


h6 tags
داÙÙÙد Ø¢ÙÙÚ¯ جدÛد

اس ا٠اس عاشÙاÙÙ

دکÙراسÛÙÙ

خرÛد از Ø¢ÙرÛکا , Ebay , Amazon

Ùد٠Ùباس

Ù¾Ù٠اس ا٠اس

Local links554
Outbound links11
Page size137.94 kb
URLhttp://www.jahaniha.com/
Content Typetext/html; charset=UTF-8
http code200
header size663 bytes
total redirects1
time to download4.033879 seconds
time to resolve domain0.034573 seconds
establish connection0.063326 seconds
pretransfer time0.063364 seconds
bytes downloaded141254
download speed35016 bytes/sec
redirect time0.624909 seconds
Whois info for jahaniha.com
Domain RegistrarONLINENIC, INC.
Domain Statusok
Created08-feb-2012
Expires08-feb-2015
Last Update14-jan-2014
Name ServersNS31.HOSTDL.COM
NS32.HOSTDL.COM
IP199.167.138.140
Whois record for jahaniha.com
Domain Name: JAHANIHA.COM
  Registrar: ONLINENIC, INC.
  Whois Server: whois.onlinenic.com
  Referral URL: http://www.OnlineNIC.com
  Name Server: NS31.HOSTDL.COM
  Name Server: NS32.HOSTDL.COM
  Status: ok
  Updated Date: 14-jan-2014
  Creation Date: 08-feb-2012
  Expiration Date: 08-feb-2015

>>> Last update of whois database: Fri, 21 Nov 2014 10:06:15 GMT 
Domain Name: jahaniha.com
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com
Registrar URL: http://www.onlinenic.com
Updated Date: 2014-01-14 06:35:03
Creation Date: 2012-02-08
Registrar Registration Expiration Date: 2015-02-08
Registrar: Onlinenic Inc
Registrar IANA ID: 82
Registrar Abuse Contact Email: onlinenic-enduser@onlinenic.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.5107698492
Reseller: Axspace                           
Domain Status: ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name: jahaniha.com
Registrant Organization: Netafraz Hosting
Registrant Street: Esfahan
Registrant City: Esfahan
Registrant State/Province: Esfahan
Registrant Postal Code: 1234567890
Registrant Country: AF
Registrant Phone: +98.3116640390
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +98.3116640390
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain@netafraz.com
Registry Admin ID:
Admin Name: jahaniha.com
Admin Organization: Netafraz Hosting
Admin Street: Esfahan
Admin City: Esfahan
Admin State/Province: Esfahan
Admin Postal Code: 1234567890
Admin Country: AF
Admin Phone: +98.3116640390
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +98.3116640390
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain@netafraz.com
Registry Tech ID:
Tech Name: jahaniha.com
Tech Organization: Netafraz Hosting
Tech Street: Esfahan
Tech City: Esfahan
Tech State/Province: Esfahan
Tech Postal Code: 1234567890
Tech Country: AF
Tech Phone: +98.3116640390
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +98.3116640390
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain@netafraz.com
Name Server: ns31.hostdl.com
Name Server: ns32.hostdl.com
DNSSEC: unSigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2014-01-14 06:35:03 
Browse by domain:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9